Press

Lira – Duende Album Review

By Andreas Lagercrantz
November 2012

Swedish Press ‘Lira’.
See original review HERE

Efter två album med en mångskiftande jazz/world-grupp väljer Avishai Cohen ett intimt format för sin musik. På Duende spelar basisten tillsammans med unge israeliske pianisten Nitai Hershkovits. Cohen verkar ha en speciell näsa för att hitta nya medmusiker, den 24-årige pianisten visar sig vara ett riktigt fynd. Nya steg tas i den hyllade basistens musik, här är det nära samspel som gäller där varje ton som spelas får stor betydelse. Visst blandas jazz med folkton och med en klassisk klangbotten, precis som man är van vid hos Avishai Cohen, dock med skillnaden att jazzen får större utrymme än på ett bra tag. Duende är en term mest känd i spansk musik, som betecknar den speciella känslan som finns där när musiken kryper innanför skjortan. Musik som bärare av upplyftande känslor. En term som passar väl in på det nya albumet. En mjuk och följsam duende.

ENGLISH TRANSLATION:

After two albums with a jazz/world group of diversity Avishai Cohen chooses a more intimate format for his music. On DUENDE the base player is working together with the young Israeli piano player Nitai Herskhovits. Cohen seems to have a special eye for finding new fellow musicians and the 24 year old piano player shows himself to be a veritable find.
New steps are now taken in the music of the celebrated bass player. Here it is about close interaction where every note played becomes a big importance. Jazz that is mixed with folk lore and with a classical ground as we are used to from Avishai Cohen, though the difference is that the jazz is given a bigger space than has been for a long time. Duende is a term mostly known within the Spanish music and it reflects the feeling you get when the music is creeping inside your shirt. The music is a bearer of uplifting feelings. A term which is very suitable for the new album. A soft and flexible Duende.

Avishai Cohen